Chevron up Chevron down Page scroll down facebook pinterest instagram twitter You Tube Google double-slash cross small cross strellson_icons_without Boundingbox strellson_icons_without Boundingbox circle cross Location Pin Small Location Pin Flagstore

PRIVACYVERKLARING

Strellson hecht groot belang aan de bescherming van uw gegevens en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend met inachtneming van de toepasselijke Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en in overeenstemming met de hierna beschreven principes.

Verantwoordelijke voor het exploiteren van deze website (hierna aangeduid als ‘website’) is Strellson AG, Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, Zwitserland (hierna aangeduid als Strellson). Dat is ook de beheerder van de Online-Shop (hierna aangeduid als ‘Online-Shop’) waarbij de contractpartner van de klant bij aankopen in de Online-Shop evenwel Lenox AG, een dochteronderneming, is. 

Welke gegevens verzamelen wij en met welk doel?   

 

ALGEMEEN 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn bijv. uw naam, uw telefoonnummer evenals uw post‐ en e‐mailadres.

U kunt onze website of Online-Shop bezoeken zonder dergelijke persoonsgegevens te verstrekken.  

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens enkel in verband met de exploitatie van de website, het aanmaken en exploiteren van een klantaccount alsmede voor het ter beschikking stellen van de services die verband houden met een klantaccount. Onze dochteronderneming Lenox AG verzamelt, verwerkt en gebruikt de in het kader van een bestelling in de Online-Shop of via uw account verzamelde gegevens voor het opmaken, doorvoeren en afwikkelen van koopovereenkomsten in de Online-Shop, voor zover u hiervoor gegevens hebt verstrekt. 

Daarnaast verzamelen, verwerken en gebruiken wij (en ook Lenox AG) uw persoonsgegevens enkel als u hiervoor uw toestemming hebt verleend. Dit kan bijv. het geval zijn als u zich voor de nieuwsbrief ingeschreven heeft.

UW KLANTACCOUNT

De website biedt u de mogelijkheid om een persoonlijk klantaccount aan te maken. In uw klantaccount, dat door Strellson wordt beheerd, kunt u uw persoonlijke informatie invoeren die u in staat stelt om comfortabel in de Online-Shop te winkelen. Strellson biedt via het klantaccount ook toegang tot uw aankoopgeschiedenis en de mogelijkheid om een verlanglijstje aan te leggen waarop u artikelen voor een latere aankoop kunt plaatsen.

Voor het aanmaken van een klantaccount zijn uw voor‐ en achternaam, e‐mailadres, postadres en een vrij te kiezen wachtwoord nodig. Het invoeren van andere gegevens (telefoonnummer, geboortedatum) is natuurlijk vrijwillig. U kunt deze gegevens te allen tijde actualiseren of het account verwijderen.

Als u in plaats van met een persoonlijk klantaccount slechts als gast bij ons wilt winkelen, worden uw gegevens (hier worden dezelfde gegevens verzameld als bij het persoonlijk klantaccount) slechts zolang opgeslagen als nodig is voor de afwikkeling van de aankoop; nadien worden ze verwijderd of ontoegankelijk gemaakt.

De Online-Shop

De Online-Shop wordt door Strellson geëxploiteerd, de afwikkeling van de transacties ligt echter bij onze dochteronderneming Lenox AG. Deze laatste is ook de contractpartner voor daar gedane aankopen. 

Als u in uw klantaccount ingelogd bent, worden alle gegevens die vereist zijn voor de afwikkeling van de bestelling en eerder ingevoerd werden, automatisch in het bestelformulier ingevuld. Hiervoor stelt Strellson deze gegevens ter beschikking aan Lenox AG - evenwel uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst. Bestellen zonder gebruik te maken van een klantaccount kan natuurlijk ook. Lenox AG verwerkt en gebruikt de gegevens in elk geval alleen voor de afwikkeling van de bestelling en bovendien alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Als u bij de bestelling in de Online-Shop ingelogd bent, worden uw verlanglijstje en de informatie over de gedane aankopen (artikel, prijs en tijdstip van de aankoop) in uw klantaccount opgeslagen.

DOORGIFTE AAN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden door, behalve als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als u ons uw toestemming hiertoe hebt verleend.

Voor de afwikkeling van bestellingen moeten bepaalde persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze dienstverleners in de EU en Zwitserland, bijv. aan logistieke bedrijven, maar ook voor de toetsing van de kredietwaardigheid en voor de afwikkeling van de betaling. Deze dienstverleners zijn ook contractueel verplicht uw persoonsgegevens enkel conform de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de vereiste veiligheidsmaatregelen te verwerken.

Kredietwaardigheids gerelateerde informatie naar uw betalingsmoraal tot nu toe, informatie ter beoordeling van risico's van niet betalen, op basis van rekenkundig-statistieke procédé's, met het gebruik van adresgegevens (scoring) evenals data om uw adres te verifiëren (toetsing op bezorging), betrekken wij van of over de infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden. 

"Hiervoor sturen wij uw gegevens (naam, adres en evtl. geboortedatum) naar het eerder genoemde bedrijf. 

Dit bedrijf gebruikt uw gegevens voor controle van het aangegeven adres of/ook het controleren van uw identiteit, voor andere bedrijven, alsook voor adequate scoringtoepassingen. Scoring berekent, gebaseerd op rekenkundig/statistieke procédé's, waarschijnlijkheidswaardes voor een bepaald toekomstig gedrag, en gebruikt hiervoor de passende data."

WEBANALYSE EN COOKIES, SOCIAL PLUG-INS

Voor een bezoek aan de website en de Online-Shop maken wij gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestandjes die uw browser opslaat. Zo wordt bijvoorbeeld uw winkelwagen via tijdelijke ‘sessiecookies’ beheerd. Andere gegevens worden in permanente cookies opgeslagen om het beeld van de website bij een later bezoek aan uw computerinstellingen te kunnen aanpassen. U kunt het gebruik van cookies in de instellingen van uw browserprogramma volledig uitzetten, maar u kunt ze ook automatisch of handmatig wissen. Wij attenderen u erop dat het uitzetten van cookies het functioneren van onze website negatief zou kunnen beïnvloeden.

Het zou kunnen dat wij bepaalde gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen in het kader van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of op de behoeften afgestemde presentatie van onze aanbiedingen gebruiken.

Wij gebruiken ook de webanalysetool Google Analytics van Google (Google Inc., Verenigde Staten) op onze websites om gebruikersstatistieken op te maken. Google Analytics maakt gebruik van cookies. De ingewonnen informatie wordt slechts uitzonderlijk in de Verenigde Staten verwerkt. Mocht u bedenkingen met betrekking tot het gebruik van Google Analytics hebben, dan kunt u Google Analytics blokkeren door bijvoorbeeld een plug-in in uw browser te installeren. Plug-ins voor de meest gangbare browsers kunt u hier downloaden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Onze website maakt bovendien gebruik van functies van verschillende sociale netwerken (‘plug-ins’):

“+1″ van Google Plus

Een knop met het teken ‘+1’ op een witte of gekleurde achtergrond, geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (‘Google’)

Plug-ins van Facebook

Plug-ins met een witte ‘f’ op een blauwe tegel of ‘duim omhoog’ of ‘liken’, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (‘Facebook’)

Plug-ins van Twitter

Een knop met het opschrift ‘twitter’, ‘retweet’ of een kleine vogel, geëxploiteerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten (‘Twitter’)

Als u een website uit ons aanbod bezoekt die zulke plug-ins gebruikt, verbindt uw browser zich met servers van de aanbieders van de plug-ins, in dit geval in de Verenigde Staten. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die de aanbieders via de plug-ins verzamelen. Volgens de aanbieders worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres, alleen bij ingelogde leden geregistreerd en verwerkt.

Doel en omvang van de registratie, verwerking en gebruik van gegevens door de aanbieders evenals uw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden voor uw beveiliging vindt u in de overeenkomstige privacyverklaringen:

Google +1: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

Twitter: https://twitter.com/privacy

Als u lid bent van het betreffende netwerk, maar niet wilt dat de aanbieder via onze internetsite gegevens over u verzamelt en eventueel met andere opgeslagen gegevens combineert, meld u dan steeds bij het desbetreffende netwerk compleet af voordat u andere websites bezoekt en wis eventueel ook de desbetreffende cookies.

INLICHTINGEN, WIJZIGINGEN, VERWIJDERING EN CONTACT

U kunt te allen tijde kosteloos inlichtingen inwinnen over de persoonsgegevens die over u werden verwerkt . U kunt eveneens eisen dat uw persoonsgegevens worden verwijderd of gecorrigeerd. Die worden dan onmiddellijk verwijderd danwel ontoegankelijk gemaakt als wettelijke opslagplichten bestaan.

TOESTEMMING EN HERROEPING

U kunt uw verleende toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens op elk ogenblik voor de toekomst herroepen. Ook het gebruik van persoonsgegevens in het kader van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of op de behoeften afgestemde presentatie van onze aanbiedingen kunt u te allen tijde voor de toekomst herroepen. Dit kan ook het instellen van een zogenaamde opt-out-cookie noodzakelijk maken.

U hebt ons in dit geval de volgende toestemming verleend:

“Ja, ik wil graag de Strellson-nieuwsbrief per e-mail ontvangen. Opzeggen is te allen tijde mogelijk, bijvoorbeeld via de opzeglink in de nieuwsbrief.”

Indien u in het geheel geen marketingboodschappen van ons meer wilt ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar onderstaand e-mailadres.

CONTACT

Voor bijkomende vragen over bescherming en verwerking van persoonsgegevens, herroepingen of andere inlichtingen, staan wij u graag ter beschikking. U kunt ons bereiken via:

Dataprotection.nl@strellson.com of ook onder de in de colofon aangegeven contactgegevens.

 

Actueel: 11 november 2016