Geachte klant,

Bedankt voor het bezoeken van Strellson Online Shop. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om onze Online Shop volledig te gebruiken via de Internet Explorer die u gebruikt.

We raden u aan Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of een andere browser te gebruiken.

PRIVACYVERKLARING

Strellson hecht groot belang aan de bescherming van uw gegevens en verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend met inachtneming van de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet en in overeenstemming met de hierna beschreven beginselen.

Verantwoordelijke voor het exploiteren van deze website (hierna aangeduid als ‘website’) is Strellson AG, Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, Zwitserland (hierna aangeduid als ‘Strellson’). Dat is ook de beheerder van de Online-Shops (hierna aangeduid als ‘Online-Shop’) waarbij de contractpartner van de klant bij aankopen in de Online-Shop evenwel Lenox AG, Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, Zwitserland, een dochteronderneming, is. 

Lenox AG is ook verantwoordelijk voor de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract. 

De functionaris voor gegevensbescherming kan worden gecontacteerd op: dataprotection@strellson.com

De vertegenwoordiger in de Europese Unie is te bereiken onder: 

Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG

De heer Manfred Schuster

Markham Str.15

D-86720 Nördlingen.

De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op .

De vertegenwoordiger in de Europese Unie is te vinden op [vul adres in].

Welke gegevens verzamelen wij en met welk doel en op welke wettelijke grondslag?   


ALGEMEEN 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit zijn bijv. uw naam, uw telefoonnummer evenals uw post‐ en e‐mailadres.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens enkel in verband met de exploitatie van de website, het aanmaken en exploiteren van een klantaccount alsmede voor het ter beschikking stellen van de services die verband houden met een klantaccount. Onze dochteronderneming Lenox AG verzamelt, verwerkt en gebruikt de in het kader van een bestelling in de Online-Shop of via uw account verzamelde gegevens voor het opmaken, doorvoeren en afwikkelen van koopovereenkomsten in de Online-Shop, voor zover u hiervoor gegevens hebt verstrekt. 

Daarnaast verzamelen, verwerken en gebruiken wij (en ook Lenox AG) uw persoonsgegevens enkel als u hiervoor uw toestemming hebt verleend. Dit kan bijv. het geval zijn als u zich voor de nieuwsbrief ingeschreven heeft.

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE WEBSITE; COMMUNICATIE

Het ter beschikking stellen van de website door Strellson vereist de verwerking van persoonsgegevens, zoals het IP-adres voor de toegang tot de inhoud weergegeven op de website.

U heeft ook de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via ons contactformulier. Wij verzamelen hiervoor uw naam en e-mailadres.

Wij gebruiken cookies om onze website aan te bieden. Meer informatie vindt u onder “Webanalyse en cookies, social plug-ins”. 

De verwerking van uw persoonsgegevens voor het ter beschikking stellen van deze website en voor de communicatie met Strellson is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang conform artikel 6 lid 1 onder f) AVG. Voor het ter beschikking stellen van deze website is het technisch noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens verwerken (bijv. het IP-adres). Voor uw communicatie met Strellson is het noodzakelijk dat wij met de hierboven vermelde persoonsgegevens omgaan.

In het kader van de noodzakelijke belangenafweging hebben wij een afweging gemaakt tussen uw belang bij de geheimhouding van uw persoonsgegevens en ons belang bij de terbeschikkingstelling van deze website en het leggen van contacten. In beide gevallen weegt uw belang bij geheimhouding minder zwaar. Het is anders niet mogelijk deze website aan u ter beschikking te stellen of te reageren op uw contactaanvraag.

Behamics

Deze website gebruikt de technologieën van behamics AG voor het individualiseren van websiteinhoud, het tonen van gedragsprikkels en het uitvoeren van anonieme tests om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren.
De aanbieder behamics AG verzamelt gepseudonimiseerd en uitsluitend op basis van de individuele gebruikerssessie, (cookie-less) informatie over uw gebruiks- en koopgedrag in onze webshop, om u op basis hiervan een op maat gesneden gebruikerservaring te kunnen bieden.
Meer informatie en opting out
Klik hier om de bepalingen inzake gegevensbescherming van de gegevensverwerker te lezen 
https://behamics.com/files/erklarung-DSG-behamics.pdf
https://behamics.com/legal/privacy-policy-de.pdf

UW KLANTACCOUNT

De website biedt u de mogelijkheid om een persoonlijk klantaccount aan te maken. In uw klantaccount, dat door Strellson wordt beheerd, kunt u uw persoonlijke informatie invoeren die u in staat stelt om comfortabel in de Online-Shop te winkelen. Strellson biedt via het klantaccount ook toegang tot uw aankoopgeschiedenis en de mogelijkheid om een verlanglijstje aan te leggen waarop u artikelen voor een latere aankoop kunt plaatsen.

Voor het aanmaken van een klantaccount zijn uw voor‐ en achternaam, e‐mailadres, postadres en een vrij te kiezen wachtwoord nodig. Het invoeren van andere gegevens (telefoonnummer, geboortedatum) is natuurlijk vrijwillig. U kunt deze gegevens te allen tijde actualiseren of het account verwijderen.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de online-dienst “klantaccount” is gebaseerd op het uitvoeren en verwerken van de betreffende gebruikersovereenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

DE ONLINE-SHOP

De Online-Shop wordt door Strellson geëxploiteerd, de afwikkeling van de transacties ligt echter bij onze dochteronderneming Lenox AG. Deze laatste is ook de contractpartner voor daar gedane aankopen. 

Als u in uw klantaccount ingelogd bent, worden alle gegevens die vereist zijn voor de afwikkeling van de bestelling en eerder ingevoerd werden, automatisch in het bestelformulier ingevuld. Hiervoor stelt Strellson deze gegevens ter beschikking aan Lenox AG - evenwel uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst. Bestellen zonder gebruik te maken van een klantaccount kan natuurlijk ook. Lenox AG verwerkt en gebruikt de gegevens in elk geval alleen voor de afwikkeling van de bestelling en bovendien alleen als u hiervoor toestemming hebt gegeven. 

Als u bij de bestelling in de Online-Shop ingelogd bent, worden uw verlanglijstje en de informatie over de gedane aankopen (artikel, prijs en tijdstip van de aankoop) in uw klantaccount opgeslagen.

Als u alleen als gast bij ons wilt winkelen in plaats van met een persoonlijk klantaccount, worden uw gegevens (dezelfde gegevens worden hier verzameld als bij het persoonlijke klantaccount) alleen opgeslagen zolang als dit nodig is om de betreffende aankoop te verwerken en vervolgens gewist of geblokkeerd.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de Online-Shop is gebaseerd op het uitvoeren en verwerken van de betreffende gebruikersovereenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) AVG.

TOESTEMMING EN HERROEPING

Indien u ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van persoonsgegevens voor bepaalde andere doeleinden (zoals kredietcontrole, misbruik en fraudepreventie, nieuwsbrief, Preference Center), is deze gegevensverwerking gebaseerd op deze toestemming. Bij het vragen om toestemming geeft Strellson details over de inhoud van een toestemming. De eventueel verleende gegevensbeschermingsrechtelijke toestemmingen en verdere informatie hierover vindt u hier.

Toestemmingen zijn altijd vrijwillig. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een door u gegeven toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Dit geldt ook voor toestemmingen die vóór de geldigheid van de AVG, dus vóór 25 mei 2018, aan ons zijn verleend. U kunt uw toestemming ook intrekken door een e-mail te sturen naar  dataprotection@strellson.com. De rechtmatigheid van de verwerking van gegevens op basis van toestemming voor intrekking blijft onaangetast door uw intrekking. De grondslag voor gegevensverwerking op basis van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a) AVG en artikel 9, lid 2, onder a) AVG.

DOORGIFTE AAN EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DERDEN

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan derden door, behalve als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als u ons uw toestemming hiertoe hebt verleend.

Voor de afwikkeling van bestellingen moeten bepaalde persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze dienstverleners in de EU en Zwitserland, bijv. aan logistieke bedrijven, maar ook voor de toetsing van de kredietwaardigheid en voor de afwikkeling van de betaling. Deze dienstverleners zijn ook contractueel verplicht uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken met inachtneming van de gegevensbeschermingsvoorschriften de vereiste veiligheidsmaatregelen.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

In het kader van het aangaan of uitvoeren van een mogelijke koopovereenkomst wanneer u in de Online shopt iets koopt,, zal kredietwaardigheid gerelateerde informatie over uw betaalhistorie, informatie voor de beoordeling van het risico van wanbetaling op basis van wiskundig-statistische procedures met behulp van adresgegevens (scoring) evenals data om uw adres te verifiëren (toetsing op bezorging), van of via informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden worden verwerkt. 

Hiervoor sturen wij uw gegevens (naam, adres en evtl. geboortedatum) naar het eerder genoemde bedrijf. Deze gegevens worden gebruikt voor adresverificatie of identiteitscontroles bij andere bedrijven en voor overeenkomstige scoretoepassingen. Scoring berekent op basis van wiskundig-statistische methoden waarschijnlijkheidswaarden voor een bepaald toekomstig gedrag en gebruikt hiervoor de bijbehorende gegevens.

De creditcheck controleert alle beschikbare gegevens en bepaalt welke betaalmiddelen voor een inkooporder kunnen worden aangeboden en ook of een inkooporder kan worden uitgevoerd. Indien nodig worden ook alle voorgaande bestellingen gecontroleerd in mijn klantaccount.

Ik ga er expliciet mee akkoord dat de gegevens vermeld in de Privacy Privacy aan de Device Transaction-Pool (DTP) kunnen worden doorgegeven en in dit systeem worden opgeslagen. Doel van de DTP is binnen de branche te fungeren als waarschuwingsdienst die de leden van DTP moet beschermen tegen misbruik en tegen het niet betalen bij leveren van commerciële diensten of insolvente contractpartners, in het bijzonder het door oplichting mogelijkerwijs wegvallen van vorderingen. De overgedragen gegevens worden uitsluitend voor deze doeleinden opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Ingeval van een aanvraag van een onderneming die lid is van de DTP, worden uitsluitend de resultaten van de toetsing van de verdenking naar aanleiding van de aanvraag aan deze onderneming doorgegeven. Daarbij kunnen ook positieve gegevens worden gebruikt, d.  w. z. dat terminals waarmee bijv. vaak en tijdig wordt betaald, als positief worden gewaardeerd. Er worden behalve met betrekking tot het concrete geval van een op zichzelf staand gebruik geen gegevens van resultaten bij de afzonderlijke ondernemingen die lid zijn van de DTP opgeslagen. De DTP wordt geëxploiteerd door infoscore Tracking Solutions (ITS), Kaistraße 7, D – 40221 Düsseldorf, als verwerker van opdrachtgegevens van de ondernemingen die lid zijn van de DTP.   

Meer informatie vindt u ook hier.

Behamics

WEBANALYSE EN COOKIES, SOCIAL PLUG-INS

Voor een bezoek aan de website en de Online-Shop maken wij gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine bestandjes die uw browser opslaat. Zo wordt bijvoorbeeld uw winkelwagen via tijdelijke ‘sessiecookies’ beheerd. Andere gegevens worden in permanente cookies opgeslagen om het beeld van de website bij een later bezoek aan uw computerinstellingen te kunnen aanpassen. U kunt het gebruik van cookies in de instellingen van uw browserprogramma volledig uitzetten, maar u kunt ze ook automatisch of handmatig wissen. Wij attenderen u erop dat het uitzetten van cookies het functioneren van onze website negatief zou kunnen beïnvloeden.

Het zou kunnen dat wij bepaalde gegevens overeenkomstig de wettelijke bepalingen in het kader van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen voor reclamedoeleinden, marktonderzoek of op de behoeften afgestemde presentatie van onze aanbiedingen gebruiken. 

Onze "cookie-balk" wordt regelmatig bijgewerkt en geeft u de mogelijkheid om vrijwillig te beslissen, en zo ja, welke cookietypen kunnen worden geregistreerd.

Sommige cookies worden geplaatst door derden die op onze pagina's verschijnen.

U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

Onze website maakt bovendien gebruik van functies van verschillende sociale netwerken (‘plug-ins’): 
• Plug-ins van YouTube

Een knop met het logo van de witte driehoek van YouTube op een rode of gekleurde achtergrond, beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google")

• Plug-ins van Facebook

Plug-ins met een witte ‘f’ op een blauwe tegel of ‘duim omhoog’ of ‘liken’, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten (‘Facebook’)

• Plug-ins van Instagram

Op deze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Instagram deposited, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS ("Instagram") geïntegreerd. De Instagram-plugin is te herkennen aan de knop "Instagram".

• Plug-ins van Twitter

Een knop met het opschrift ‘twitter’, ‘retweet’ of een kleine vogel, geëxploiteerd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten (‘Twitter’)

Als u een website uit ons aanbod bezoekt die zulke plug-ins gebruikt, verbindt uw browser zich met servers van de aanbieders van de plug-ins, in dit geval in de Verenigde Staten. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die de aanbieders via de plug-ins verzamelen. Volgens de aanbieders worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres, alleen bij ingelogde leden geregistreerd en verwerkt.

Doel en omvang van de registratie, verwerking en gebruik van gegevens door de aanbieders evenals uw desbetreffende rechten en de instellingsmogelijkheden voor uw beveiliging vindt u in de overeenkomstige privacyverklaringen:

• YouTube: https://policies.google.com/privacy

• Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/

• Twitter: https://twitter.com/en/privacy

• Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy

Als u lid bent van het betreffende netwerk, maar niet wilt dat de aanbieder via onze internetsite gegevens over u verzamelt en eventueel met andere opgeslagen gegevens combineert, meld u dan steeds bij het desbetreffende netwerk compleet af voordat u andere websites bezoekt en wis eventueel ook de desbetreffende cookies.

BEWAARTERMIJNEN VERWIJDERING

Strellson bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het betreffende doel (zie paragraaf  “Welke gegevens verzamelen wij en met welk doel en op welke wettelijke grondslag?”). In alle andere gevallen verwijdering wij uw persoonsgegevens; de enige uitzondering zijn gegevens die wij moeten opslaan om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijv. fiscale of ondernemingsrechtelijke opslagverplichtingen).

UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Als betrokkene heeft u recht op inzage op grond van artikel 15 AVG, recht op rectificatie op grond van artikel 16 AVG, recht op gegevenswissing op grond van artikel 17 AVG, recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 AVG en recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20 AVG.

U hebt te allen tijde het recht om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) AVG (verwerking van gegevens in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder f) AVG (verwerking van gegevens op basis van een belangenafweging) bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met wettelijke bepalingen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG).

CONTACT

Voor bijkomende vragen over bescherming en verwerking van persoonsgegevens, herroepingen of andere inlichtingen, staan wij u graag ter beschikking. U kunt ons bereiken via:

dataprotection@strellson.com of ook onder de in de colofon aangegeven contactgegevens.

Cookie-Settings